Miloš Ljubisavljević
1990. god.
199 cm / 96 kg
Centar / /
2008/09